این بخش مربوط به تخفیفات کابینت معمر می باشد هر چند وقت یک بار میتوانید به این بخش سر بزنید یا مشخصات خود را در فرم پایین ثبت نمایید که در صورت داشتن طرح تخفیفی به شما از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع داده شود.

در حال حاضر تخفیفی وجود ندارد